Dlaczego warto studiować na Akademii Koźmińskiego

Na świecie istnieje aż 13600 uczelni biznesowych, z których tylko 73 posiadają wszystkie wymienione wyżej akredytacje, czyli słynne „trzy korony”. Wśród nich znajduje się, oczywiście, Akademia Leona Koźmińskiego.
                     Co roku wielu młodych ludzi staje przed ważnym pytaniem: na jakie studia się wybrać? Kolejne pokolenia Polaków zastanawiają się, jak uniknąć błędów popełnionych przez ich poprzedników. Jakie kierunki są przyszłościowe, a jakie okażą się przejściową modą, o której już niedługo nikt nie będzie pamiętał? Jakimi kryteriami kierować się, decydując o tym, na której uczelni będziemy pobierali naukę? Gdzie można nie tylko zdobyć „papier”, ale również niezbędną wiedzę i umiejętności? Po ukończeniu której uczelni rynek pracy będzie stał dla nas otworem? 

                Akademia Leona Koźmińskiego (w skrócie: ALK) jest niepubliczną polską uczelnią wyższą, która specjalizuje się w naukach ekonomicznych, humanistycznych oraz prawnych. Wśród studiów licencjackich (czyli I stopnia) oferuje następujące kierunki: zarządzanie, zarządzanie – socjologia biznesu i mediów, psychologia w zarządzaniu, finanse i rachunkowość, ekonomia – rynki zagraniczne, prawno-biznesowa specjalność na administracji, a także kierunki wykładane w języku angielskim: bachelor in management oraz bachelor in finance & accounting. Tytuł magistra (na studiach II stopnia) można zdobyć na kierunkach takich jak: zarządzanie, zarządzanie w wirtualnym środowisku, zarządzanie – socjologia biznesu i mediów, psychologia w zarządzaniu, zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw, finanse i rachunkowość, ekonomia, doradztwo podatkowe, zarządzanie publiczne i e-administracja oraz na kierunkach anglojęzycznych: master in management, master in international business & management, double degree master in management, master in management in virtual environments, master in finance & accounting oraz double degree master in finance & accounting. Na uczelni można realizować również jednolite studia prawnicze, studia doktoranckie (zarządzanie, ekonomia, prawo, socjologia, finanse), studia podyplomowe (zarządzanie, administracja i UE, finanse, rachunkowość, IT, prawo, sprzedaż, negocjacje i relacje w biznesie, marketing i social media, coaching profesjonalny, psychologia biznesu dla menedżerów, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie projektami, zarządzanie w ochronie zdrowia oraz kierunki anglojęzyczne) oraz MBA. W dodatku ALK jako jedyna niepaństwowa uczelnia w Polsce otrzymała uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, a także ekonomii. 

                 Akademia Leona Koźmińskiego została założona w 1993 roku. Od tamtego czasu w pełni rozwinęła skrzydła, dzięki czemu dzisiaj uznawana jest za szkołę elitarną i znakomitą pod względem poziomu kształcenia. Istotnym czynnikiem są również bardzo komfortowe warunki pobierania nauki, wynikające z atrakcyjnej bazy lokalowej, w którą ALK inwestuje od początku swojego istnienia. Studenci nie są zmuszeni do podróżowania po całym mieście, jak ma to miejsce na wielu innych uczelniach: wszystkie zajęcia odbywają się w kompleksie czterech własnych budynków szkoły o łącznej powierzchni 21000 m2. W budynkach tych znajduje się 6 auli oraz 64 sale wykładowe. Na szczególną uwagę zasługuje imponująca biblioteka, która posiada dwa poziomy oraz 1600 m2 powierzchni. Studenci mają możliwość korzystania nie tylko ze zgromadzonego księgozbioru (który liczy sobie ponad 67000 pozycji!), ale również pomieszczeń do pracy indywidualnej i grupowej oraz stanowisk komputerowych (z dostępem do internetu). W oddzielnych pomieszczeniach znajdują się także czytelnia czasopism oraz informatorium. Na terenie ALK można znaleźć również inne udogodnienia: laboratoria komputerowe z nowoczesnym sprzętem, pracownie językowe (wyposażone w monitory plazmowe, projektory, telewizory, magnetowidy i magnetofony), cztery bary, księgarnię, sale sportowe (dwa boiska, sala do sportów zespołowych, aerobiku i sportów walki oraz siłownię), salę do symulacji rozpraw sądowych, punkty ksero, Urząd Pocztowy, kiosk, bankomat, parking na ponad 400 pojazdów, a także pokój matki karmiącej. 


ALK najlepsza uczelnia wśrod Pracodawców w Polsce !!!

Autor Zdjęcia Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45466008
                Prezydentem ALK oraz Przewodniczącym Rady Powierniczej jest prof. dr hab. Andrzej Koźmiński – syn prof. Leona Koźmińskiego. W 1993 roku Andrzej Koźmiński, Witold Bielecki, Robert Rządca i Krzysztof Obłój założyli Międzynarodową Szkołę Zarządzania. Uczelnia wyróżniała się tym, że jako pierwsza w Polsce oferowała programy MBA. Z czasem do podyplomowych studiów menedżerskich dołączyły inne kierunki, takie jak zarządzanie, administracja, finanse, ekonomia, socjologia, psychologia oraz prawo. Podobno to właśnie Leon Koźmiński był pomysłodawcą tego przedsięwzięcia edukacyjnego. Z tego powodu po jego śmierci założyciele podjęli decyzję o nadaniu szkole jego imienia. Jedną z największych zalet ALK jest jej międzynarodowość: 30% studentów pobierających naukę w ramach studiów stacjonarnych pochodzi zza granicy. Na uczelni dostępnych jest wiele kierunków prowadzonych na najwyższym poziomie w języku angielskim. Jest to szkoła dwujęzyczna, która zatrudnia profesorów mających w swoim dorobku zagraniczne staże na najlepszych uczelniach z całego świata. 

        Drugim bardzo istotnym czynnikiem jest wysoka pozycja absolwentów na rynku pracy. Studia na ALK dają nie tylko „suchą”, akademicką wiedzę, ale również przydatne umiejętności oraz rozwinięcie takich cech jak zaradność i przedsiębiorczość. Wybierając uczelnię, na której planujemy się kształcić, warto wziąć pod uwagę statystyki zatrudnienia, czyli career reports. Akademię Leona Koźmińskiego charakteryzuje nie tylko wysoki prestiż uzyskiwanego dyplomu, ale również znakomite wskaźniki zatrudnienia absolwentów. Na to, jak będziemy sobie radzili po ukończeniu edukacji, wpływają również posiadane przez nas kontakty. Nie ma się co oszukiwać: wiele firm, zanim ogłosi oficjalny nabór, bierze pod uwagę kandydatów, których już zna. Studia na Akademii Leona Koźmińskiego to znakomita okazja do poznania wielu osób, które „warto znać”. Zatrudniona kadra to w dużej mierze doświadczeni praktycy, a potencjalni koledzy z ławki pochodzą z różnych krajów, co daje nam zróżnicowane, międzynarodowe znajomości. Nie bez znaczenia powinien być dla nas także prestiż uczelni. Nawet ci, którzy uważają, że ten wskaźnik bywa przeceniany, muszą przyznać, że listę najbogatszych i odnoszących największe sukcesy ludzi zwykle zapełniają osoby mogące poszczycić się dyplomem elitarnej szkoły wyższej. ALK uchodzi za jedną z najlepszych, najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce (i nie tylko). Jeśli sam prestiż szkoły nas nie przekonuje, warto zwrócić uwagę także na jej pozycję w rankingach. W Rankingu MBA Perspektywy, czyli zestawieniu przygotowywanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, od kilku lat niezmiennie pierwsze miejsce zajmuje ALK. 

      Rzetelnie przygotowane rankingi to jeden z najbardziej wiarygodnych czynników, na których powinniśmy opierać swoje edukacyjne wybory. Szczególną uwagę powinny na nie zwracać osoby z pokolenia wyżu demograficznego – to właśnie one zmagają się z największą konkurencją na rynku pracy. Kapituła Rankingu postanowiła, że poszczególne uczelnie będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: jakość studentów (12% oceny), jakość kadry naukowo-dydaktycznej (18%), wartość merytoryczna programu (18%), wsparcie technologiczne programu (6%), ranga programu (7%), prestiż uzyskiwanego dyplomu (24%) oraz ocena programu przez absolwentów (15%). Przyjmuje się, że te kryteria odzwierciedlają z jednej strony jakość studiów MBA, a z drugiej – ich skuteczność rynkową. Z kolei kierunek finanse i rachunkowość prowadzony na ALK zajął 15. miejsce w rankingu studiów magisterskich z dziedziny finansów opublikowanym przez pismo "Financial Times". Warto wspomnieć, że ALK jest jedyną polską uczelnią ujętą w zestawieniu – nie znalazły się tam nawet tak prestiżowe szkoły jak Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Jagielloński. Nie jest to dzieło przypadku – szkoła ta znajduje się w rankingu już od siedmiu lat. Kryteriami, jakie okazały się decydujące w tym wypadku są umiędzynarodowienie Akademii, odsetek kadry ze stopniem doktora, a także kariera absolwentów uczelni (oceniana przez pryzmat szybkości znalezienia pracy, wysokości zarobków oraz ich wzrostu trzy lata po otrzymaniu dyplomu). 

       Nie ma więc wątpliwości co do tego, że pod tymi względami ALK jest bezkonkurencyjna wśród polskich szkół wyższych. Ostatnią kwestią, na którą należy zwrócić szczególną uwagę, są akredytacje, oznaczające uznanie przez instytucję zewnętrzną kompetencji szkoły do prowadzenia studiów na określonym kierunku. W tej dziedzinie również Akademia Leona Koźmińskiego ma się czym pochwalić. Tytułem wstępu: trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym nazywane są „trzema koronami” i stanowią ogromne wyróżnienie, o które ubiegają się szkoły wyższe na całym świecie. „Trzema koronami nazywamy akredytacje EQUIS, AMBA i AACSB. AACSB, czyli The Association to Advance Collegiate Schools of Business stanowi najstarszą na świecie instytucję akredytującą szkoły biznesu na trzech poziomach nauczania: licencjackim, magisterskim i doktorskim – w obszarze zarządzania i biznesu oraz rachunkowości. W chwili obecnej taką akredytacją może pochwalić się jedynie 5% wszystkich szkół biznesu na świecie. Takie wyróżnienie otrzymały między innymi Uniwersytet Harvarda oraz Uniwersytet Yale. 

Myśl kreatywnie, nie tylko teoria. 

                  Kolejną z najważniejszych akredytacji jest EQUIS przyznawana przez EFMD, czyli European Foundation for Management Development. O tym, jak rygorystyczne są kryteria stosowane przez tę instytucję, świadczy fakt, że spośród 13600 uczelni biznesowych akredytację EFMD posiada tylko 156. Wśród ocenianych czynników znajdują się zarówno jakość kształcenia, jak i warunki studiowania. ALK jest jedyną w Polsce, a także pierwszą w Europie Środkowej placówką, która spełnia te wygórowane wymogi. Ostatnią z „trzech koron” jest AMBA, czyli akredytacja przyznawana przez Association of MBAs. Instytucja ta ocenia takie czynniki jak warunki studiowania, programy, kwalifikacje kadry oraz osiągnięcia studentów. W chwili obecnej akredytację tę posiada 200 uczelni na świecie. 

 Na świecie istnieje aż 13600 uczelni biznesowych, z których tylko 73 posiadają wszystkie wymienione wyżej akredytacje, czyli słynne „trzy korony”. Wśród nich znajduje się, oczywiście, Akademia Leona Koźmińskiego. 
Copyright (c)2014-2019, All Rights Reserved Nakatomi LLC

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem