Dyrektywa Omnibus w Polsce – co oznacza i jak działa?

1 sierpnia 2023
https://nakatomi.pl/wp-content/uploads/2023/08/0005_Dyrektywa-Omnibus-w-Polsce-co-oznacza-i-jak-dziala-1280x880.jpg
 1. Czego dotyczy dyrektywa Omnibus — najważniejsze kwestie
 2. Zmiany w prawach konsumenta wynikające z Dyrektywy Omnibus
 3. Promowanie produktów w świetle nowych regulacji
 4. Nowe wymogi dla regulaminów sklepów internetowych zgodnie z dyrektywą Omnibus
 5. Opinie konsumentów a Dyrektywa Omnibus: nowe zasady
 6. Nowe podejście do reklamacji i zwrotu towarów
 7. Sklepy e-commerce w obliczu nowych regulacji prawnych
 8. Znaczenie Dyrektywy Omnibus dla konsumentów i producentów

 

Dyrektywa Omnibus, wdrożona w Polsce od 1 stycznia 2023 roku, stanowi kluczowy element zmian w prawie konsumenckim, mających na celu dostosowanie ochrony konsumenta do dynamicznie zmieniających się realiów gospodarczych, związanych przede wszystkim z postępem technicznym. Dyrektywa wprowadza liczne modyfikacje w przepisach, dotyczących między innymi ochrony konsumentów, w tym takich jak ustawa o prawach konsumenta, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, oraz ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług. Nowe regulacje mają wpływ na różne aspekty handlu, zwłaszcza w kontekście e-commerce.

Dyrektywa Omnibus w Polsce

Czego dotyczy dyrektywa Omnibus — najważniejsze kwestie

Dyrektywa Omnibus w Polsce wprowadza szereg zmian mających na celu ochronę praw konsumentów, zwłaszcza w kontekście usług cyfrowych. Te zmiany implementują w polskim prawie dyrektywę cyfrową, dyrektywę towarową oraz dyrektywę  Dyrektywa ta dotyczy m.in:

 • Zmian w prawie, w tym w ustawie o prawach konsumenta, Kodeksie cywilnym oraz Prawie prywatnym międzynarodowym.
 • Praw konsumenta oraz odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową.
 • Regulacji dotyczących umów o dostarczenie treści, lub usługi
 • Zasad dotyczących informowania o obniżeniu ceny oraz opinii konsumentów.

Zmiany w prawach konsumenta wynikające z Dyrektywy Omnibus

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161, znana również jako dyrektywa Omnibus, nanosi szereg zmian mających na celu zwiększenie ochrony praw konsumentów. Intencją tych modyfikacji jest aktualizacja ochrony konsumenta zgodnie ze zmieniającymi się warunkami ekonomicznymi, szczególnie w świetle rozwoju technologicznego, jak również redukcja kosztów transakcyjnych.

Nowa odpowiedzialność w przypadku niezgodności towaru z umową, opisem

W rozporządzeniu wprowadzono nowe przepisy dotyczące odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową. Gdy towar nie jest zgodny z umową, czy opisem, konsument ma możliwość żądania jego naprawy lub wymiany. Jeśli zastosowanie wybranej przez konsumenta metody doprowadzenia towaru do zgodności z umową jest niemożliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi komplikacjami, przedsiębiorca ma prawo naprawić towar zamiast wymienić go na nowy. Możliwość obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy przez konsumenta jest dopuszczalna jedynie w dalszym etapie reklamacji.

Zmiany w umowach dla usług cyfrowych

Zmiany dotyczą również umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Przedsiębiorca jest zobowiązany do powiadamiania konsumenta o aktualizacjach, które są kluczowe do utrzymania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, a także do dostarczania ich konsumentowi.

Informacje dotyczące rabatów i zmiany ceny

Wprowadzone zostały również nowe wytyczne dotyczące informowania o obniżce ceny. Zawsze, kiedy informuje się o zniżce ceny produktu czy usługi, obok wiadomości o aktualnej cenie powinna zostać podana informacja o najniższej cenie tego produktu czy usługi, która była stosowana w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Zmiany w opinii konsumentów

Zmiany dotyczą również opinii konsumentów. Przedsiębiorcy, którzy zapewniają dostęp do recenzji produktów tworzonych przez konsumentów, muszą udzielać informacji o tym, czy i jak gwarantują, że opublikowane opinie pochodzą od klientów, którzy korzystali z danego produktu lub go zakupili. Ma to na celu zmniejszenie procederu kupowania opinii (głównie pozytywnych) pod produktami od osób, które nie miały nawet z nim styczności.

Co jeszcze znajdziemy w dyrektywie?

W zapisie znajdziemy także zmiany obejmujące m.in. obowiązki informacyjne, które przedsiębiorcy, w tym platformy internetowe, mają do spełnienia wobec konsumentów przed zawarciem umowy. Pojawiły się też dodatkowe wymagania związane z informowaniem o kryteriach tzw. plasowania.

Dyrektywa Omnibus w Polsce

Promowanie produktów w świetle nowych regulacji

Promowanie produktów w kontekście nowych regulacji wymaga od przedsiębiorców szczególnej uwagi. Celem tych regulacji jest przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym, poprzez wprowadzenie obowiązku informowania o cenach stosowanych przez nich, zwłaszcza w kontekście obniżek i promocji. Przedsiębiorcy, w celu promowania produktów, muszą teraz poinformować konsumentów o najniższej cenie, jaką dany produkt miał w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki.

To oznacza, że jeżeli przedsiębiorca chce zaoferować obniżkę ceny, musi podać wcześniejszą cenę, która była stosowana przez określony okres przed zastosowaniem obniżki. W sytuacji, gdy produkt lub usługa były dostępne na rynku krócej niż 30 dni, konieczne jest podanie najniższej ceny od momentu wprowadzenia produktu do sprzedaży aż do dnia obniżki. Warto podkreślić, że te zasady dotyczą zarówno sprzedaży tradycyjnej, jak i online, a także wszelkich reklam produktów lub usług, w których prezentowana jest cena.

Te regulacje mają na celu zwiększenie przejrzystości cen i zapewnienie, że obniżki są rzeczywiste, a nie wynikiem sztucznego zawyżania cen przed promocją.

Nowe wymogi dla regulaminów sklepów internetowych zgodnie z dyrektywą Omnibus

Dyrektywa Omnibus wprowadza również istotne zmiany w zakresie regulaminów sklepów internetowych. Wedle zapisów w rozporządzeniu Omnibus, w regulaminie muszą znaleźć się takie informacje jak: adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu sprzedawcy, co umożliwia klientom szybki i łatwy kontakt ze sprzedawcą. Wcześniej numer telefonu był elementem opcjonalnym.

Ponadto, regulamin musi zawierać postanowienie o odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową, co jest przewidziane przez prawo. Muszą również zostać zaktualizowane zapisy odnoszące się do prawa do rezygnacji z umowy w kontekście treści cyfrowych.. Dodatkowo, w formularzu zwrotu należy zawrzeć adres e-mail sprzedawcy. Te zmiany mają na celu zwiększenie przejrzystości i ochrony konsumentów w handlu elektronicznym.

Opinie konsumentów a Dyrektywa Omnibus: nowe zasady

Dyrektywa Omnibus wprowadza wiele zmian w sektorze e-commerce, jak również w prowadzeniu sklepów tradycyjnych. Głównym celem jest zapewnienie wysokiego stopnia ochrony praw konsumentów oraz eliminacja nieuczciwych praktyk na rynku. W nowym dokumencie poruszana jest kwestia manipulacji opiniami klientów, które są prezentowane na stronach internetowych. Dyrektywa podkreśla problem niewłaściwego pozyskiwania opinii, które często są nieprawdziwe, co wprowadza konsumentów w błąd. Wprowadzone zmianu mają na celu umożliwienie konsumentom bezpiecznego korzystania z rekomendacji innych osób bez ryzyka oszustw.

Nowe zobowiązania w kontekście opinii

Od tej pory przedsiębiorstwa są zobligowane do udzielania informacji, skąd pozyskują opinie swoich klientów oraz czy i jak komentarze zamieszczane na stronach przechodzą proces weryfikacji. Praktyka kupowania fałszywych recenzji i wykorzystywania ich w celach promocyjnych według dyrektywy jest obecnie zakazana. Ma to na celu stworzenie pewności dla potencjalnego klienta, tego, że publikowane opinie pochodziły od klientów, które faktycznie zakupiły produkt.

Dyrektywa Omnibus w Polsce

Nowe podejście do reklamacji i zwrotu towarów

Dotychczas kwestia rękojmi była regulowana głównie przez kodeks cywilny. Nowa odsłona ustawy o prawach konsumenta dostarcza bardziej rozbudowanego podejścia do tego zagadnienia. W przypadku towarów, obowiązek odpowiedzialności za wady, które stają się widoczne w ciągu dwóch lat od momentu dostarczenia produktu, spada na przedsiębiorcę. Gdy konsumenci pragną złożyć reklamację, sprzedawca ma prawo do jej pierwszorzędnej oceny, czy można ją rozwiązać poprzez naprawę lub wymianę towaru. Jedynie w sytuacji odmowy wymiany towaru lub jej niezrealizowania, konsumenci mogą wystąpić o zwrot środków lub obniżenie ceny za reklamowany towar.

W momencie naprawy lub wymiany towaru, przedsiębiorca pokrywa zarówno koszty zwrotu towaru, jak i koszty jego odbioru od konsumenta. Gdy konsument chce odesłać uszkodzony towar, powinien to zrobić niezwłocznie, na koszt przedsiębiorcy. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy w jak najkrótszym czasie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

Sklepy e-commerce w obliczu nowych regulacji prawnych

Zmiany wprowadzone w Omnibus dotyczą różnych aspektów działalności e-commerce, od zautomatyzowanego podejmowania decyzji po publikowanie opinii. Poniżej przedstawiamy najważniejsze punkty, na które sklepy internetowe powinny zwrócić uwagę.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Sklepy internetowe muszą informować klientów, gdy cena produktu jest dostosowywana specjalnie dla nich.

Publikowane opinie: Dyrektywa omnibus wprowadza surowe kary za publikowanie fałszywych opinii. Sprzedawcy muszą weryfikować opinie i nie mogą ukrywać negatywnych.

Ochrona konkurencji: Sklepy internetowe muszą być bardziej transparentne, w tym informować klientów o obniżce cen i historii cen, a także o prezentacji ofert.

Treści cyfrowe: Wprowadzone zostały nowe przepisy dotyczące sprzedaży produktów cyfrowych, takich jak pliki wideo i dźwiękowe, oprogramowanie komputerowe, e-booki, aplikacje, gry elektroniczne oraz usługi cyfrowe.

Lepsze egzekwowanie praw konsumentów: Wszystkie te zmiany mają na celu zapewnienie większej transparentności w działaniach sklepów internetowych, ale mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami dla e-sklepów.

Wszystkie te zmiany mają na celu lepsze egzekwowanie praw konsumentów i zapewnienie większej transparentności w działaniach sklepów internetowych. Jednak wprowadzenie tych zmian może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla e-sklepów, zarówno w zakresie zatrudnienia specjalistów, jak i udoskonalenia narzędzi, które dotychczas stosowali w swoich działaniach.

Znaczenie Dyrektywy Omnibus dla konsumentów i producentów

Dla konsumentów, dyrektywa zapewnia zwiększoną ochronę przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, takimi jak wprowadzanie w błąd czy agresywne praktyki handlowe. Gwarantuje również bardziej skuteczną ochronę konsumentów w sieci, co jest niezwykle istotne w obecnych, cyfrowych czasach. Dla producentów, dyrektywa oznacza konieczność dostosowania się do nowych wymogów i zasad. Może to oznaczać zmiany w sposobie prowadzenia działalności, włącznie z marketingiem i sprzedażą produktów. Jednak te zmiany mają na celu stworzenie bardziej uczciwego i transparentnego rynku, co ostatecznie może przynieść korzyści zarówno producentom, jak i konsumentom.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
 
nakatomi

Jesteśmy międzynarodową agencją marketingową zajmującą się kompleksowymi kampaniami B2B oraz B2C.

Nakatomi® – We create your future.

Accredited Agency
clutch
Good Firms
Top PPC Company
Accredited Agency
clutch
Good Firms
Top PPC Company

Nakatomi® – All rights reserved

footer
Agencja Marketingowa Warszawa - footer