Kampanie dla firm
za granicą

W Nakatomi prowadzimy kampanie marketingowe dla firm za granicą od 2014 roku. Dzięki naszemu doświadczeniu i oddziałom zagranicznym, jesteśmy jedyną agencją w Polsce z tak dużym potencjałem globalnym. Współpracujemy zarówno z małymi firmami rodzinnymi, jak i z korporacjami, kompleksowo wprowadzając je na nowe rynki

Kampanie dla firm za granicą
tło
Tłumaczenie stron internetowych

Kampanie
dla firm za granicą

Chcąc rozwijać swoją działalność, wiele firm rozważa wejście na rynek zagraniczny. Eksport produktów lub usług umożliwia przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstwa. W przypadku niektórych branż osiągnięcie rentowności możliwe jest jedynie w momencie prowadzenia działalności na rynku globalnym. Przykładem jest branża motoryzacyjna czy też farmaceutyczna, która charakteryzuje się wysokimi kosztami badawczo-rozwojowymi. Sprawdź, w jaki sposób wejść na rynek zagraniczny oraz co należy zrobić, aby skutecznie na nim konkurować.

Kampanie dla firm za granicą - USA

Kampanie w USA

Stany Zjednoczone to duży rynek zróżnicowany kulturowo i geograficznie, dlatego też skuteczne kampanie marketingowe muszą uwzględniać te różnice, dopasowując treści i strategie reklamowe do potrzeb i preferencji lokalnych odbiorców. Jest to niezbędne dla osiągnięcia sukcesu
w kampaniach w USA, gdzie konkurencja na rynku jest ogromna.
Kampanie dla firm za granicą - Kanada

Kampanie w Kanadzie

Kanadyjski rynek charakteryzuje się wielokulturowością, dlatego kampanie marketingowe powinny być wrażliwe na różnice kulturowe i językowe. Również sezonowość może mieć wpływ na skuteczność kampanii w Kanadzie, ponieważ warunki pogodowe różnią się w różnych regionach - dlatego też treści reklamowe powinny być dostosowane do zmieniających się warunków.
Kampanie dla firm za granicą - Australia

Kampanie w Australii

Skuteczne kampanie marketingowe w Australii powinny być kreatywne, różniące się od konkurencji i przyciągające uwagę odbiorców, ze względu na bardzo konkurencyjny rynek. W związku z dużą rozciągłością
geograficzną kraju, kampanie powinny uwzględniać lokalne specyfiki i preferencje, aby zdobyć zaufanie klientów na różnych obszarach.

Kampanie marketingowe
dla firm za granicą

Profesjonalizm
Wsparcie specjalistów
Efekty

Nasze kampanie dla firm za granicą można podsumować jednym słowem: strategiczne. Do każdej przygotowujemy się przeprowadzając potrzebne analizy: konkurencji, odbiorców, a także samej usługi lub produktu. Sprawdzamy, czy dana oferta odpowiada standardom i kulturze danego kraju oraz sugerujemy konieczne poprawki. Wszystko po to, aby marka jak najlepiej wypadła na rynku i odniosła sukces.

Wejście na nowy rynek

Wejście na nowy rynek może być proste, kiedy ma się do tego odpowiednich partnerów. Partnerów, którzy mają doświadczenie i wiedzę na temat danego rynku, kogoś godnego zaufania. Właśnie takim partnerem dla naszych klientów staramy się być w Nakatomi. Wykorzystujemy nasze doświadczenie zdobyte prowadząc kampanie dla firm za granicą w nowych projektach tak, aby każda kolejna kampania była jeszcze lepsza.

Prowadzimy kompleksowe działania przygotowujące do startu na danym rynku: brand refresh, stronę internetową lub jej tłumaczenie, strategię marketingową, jak i kampanię właściwą nawet na kilkunastu płaszczyznach jednocześnie.

Kampanie za granicą

Kampanie dla firm za granicą prowadzimy kompleksowo. Nie ograniczamy działań do tworzenia reklam, wykonujemy również pakiet usług długoterminowych, które mają wpłynąć na całokształt wizerunku marki i jej pozycję na rynku.

W naszej ofercie są standardowe działania internetowe: Google Ads, Social Media, pozycjonowanie, marketing szeptany, jak i działania stacjonarne: targi, konferencje, spotkania z klientami.

Zdobywaj nowe rynki z Nakatomi, skontaktuj się z nami już dziś!

Kampanie za granicą

Wprowadzenie marki na rynek japoński

Wejście z nową firmą czy marką na rynki azjatyckie, a tym bardziej rynek japoński nie jest łatwym przedsięwzięciem. To kraj zamknięty i mocno nastawiony na rodzime produkty, dlatego cały proces wprowadzania marki na tamtejszy rynek powinien być bardzo dobrze zaplanowany. Począwszy od strategii komunikacji aż po wybór form reklamowych na rynku japońskim.
Kampanie za granicą

Wprowadzenie marki na rynek kanadyjski

Kanada to bardzo niedoceniany kraj pod względem możliwości ekspansji na tamtejszy rynek. Kanada to kraj zamożny, gdzie dobra luksusowe znajdują swoich nabywców tak samo jak ekologiczne produkty, czy jakościowe wyroby. Kanadyjczycy kochają swój kraj i wszystko co z nim związane, dlatego stawiajmy na jakość i nie zapominajmy o podejściu Kanadyjczyków do matki ziemi.
Kampanie za granicą

Wprowadzenie marki na rynek francuski

Francja to nie tylko Emilii w Paryżu, bagietki i Lazurowe Wybrzeże. Francja to przede wszystkim Unia Europejska, czyli ogromy potencjał sprzedażowy, rynek bardzo chłonny, ale też wymagający. Francja to ogromne możliwości dla polskich firm z racji niskich kosztów produkcji w naszym kraju, a także jakości którą oferujemy a którą doceniają francuski i obywatele UE.

Strategie wejścia na
rynek
zagraniczny

Analiza rynku
Opracowanie strategii
Ekspansja na rynek zagraniczny

W Nakatomi prowadzimy kompleksowe kampanie marketingowe dla firm w Polsce i za granicą. Jesteśmy agencją 360 stopni, co oznacza, że nasze działania nie mają ograniczeń. Dostosowujemy się do potrzeb klientów i chętnie podejmujemy się nowych rozwiązań.

Strategie wejścia na rynek zagraniczny

Strategia wejścia na rynek zagraniczny powinna zawierać analizę potencjału przedsiębiorstwa pod kątem ekspansji firmy na rynek zagraniczny. Należy przeprowadzić m.in. analizę SWOT, analizę finansową oraz struktur organizacyjnych, a także określić potencjał produkcyjny i rozwojowy.

Przed ekspansją na rynki zagraniczne należy zapoznać się ze specyfiką danego rynku. Strategia powinna uwzględniać cele przedsiębiorstwa oraz charakterystykę jego aktualnej pozycji. Należy w niej zawrzeć rodzaj ekspansji firmy na rynek zagraniczny, planowany sposób koordynacji działań krajowych i zagranicznych oraz kontroli efektów. Ważny jest wybór odpowiedniego momentu do wejścia na nowy rynek i opracowanie systemu wymiany informacji, logistyki oraz strategii marketingowej.

Analiza rynku

Pierwszym i niezwykle istotnym krokiem do stworzenia strategii powinno być dokładne badanie rynku lub rynków, na których przedsiębiorstwo chce rozpocząć działalność. Uwzględnić w nim należy analizę branży, etyki biznesowej, mentalności i kultury mieszkańców. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie analizy dostępności oferowanych produktów lub usług, polityki cenowej oraz konkurencji. Należy pamiętać o ewentualnej konieczności dostosowania posiadanej oferty do konkretnego rynku.

Często ekspansja firmy na rynek zagraniczny wymaga uzyskania uprawnień lub niezbędnych certyfikatów. Jako że sukces ekspansji zależy w znacznej mierze od przygotowania się do niej, nie należy pomijać etapu analizy rynku w trakcie tworzenia strategii wejścia na rynek zagraniczny.

Kampanie dla firm za granicą - Chiny

Kampanie w Chinach

W Chinach kluczowym elementem skutecznych kampanii marketingowych jest zrozumienie kultury i obyczajów chińskich konsumentów. Istotne jest unikanie tematów politycznych i wrażliwych kwestii, a także dbanie o odpowiednią formę komunikacji. Bardzo skuteczne jest długoterminowe podejście do kampanii jest bardziej skuteczne w Chinach, gdzie budowanie zaufania i relacji biznesowych ma duże znaczenie.
Kampanie dla firm za granicą - Japonia

Kampanie w Japonii

W Japonii istnieje silne przywiązanie do tradycji i kultury, dlatego kampanie marketingowe powinny szanować japońskie wartości i zwyczaje, unikając wprowadzenia elementów, które mogą być odebrane
jako nieodpowiednie lub obraźliwe.
Kampanie powinny skupiać się na jakości produktów i usług, a także opierać się na rekomendacjach i pozytywnych opinii innych klientów.
Kampanie dla firm za granicą - Hiszpania

Kampanie w Hiszpanii

Hiszpański rynek
charakteryzuje się silnym
poczuciem tożsamości regionalnych,
dlatego kampanie marketingowe
powinny uwzględniać różnice kulturowe
między poszczególnymi regionami kraju.
Wykorzystanie barwnych
i emocjonalnych treści może pomóc w przyciągnięciu uwagi i zainteresowania klientów.

Oferujemy
pełen zakres usług

W Nakatomi prowadzimy kompleksowe kampanie marketingowe dla firm w Polsce i za granicą. Jesteśmy agencją 360 stopni, co oznacza, że nasze działania nie mają ograniczeń. Dostosowujemy się do potrzeb klientów i chętnie podejmujemy się nowych rozwiązań.
Social Media
Prowadzimy profile firmowe w social media, biegle poruszając się w najnowszych trendach.
Google Ads
Jako Google Partners utrzymujemy najwyższe standardy naszych kampanii Google Ads.
Copywriting
Piszemy copy zgodnie ze sztuką SEO i dobrego smaku, tak aby przyciągały uwagę odbiorców.
Strony internetowe
Tworzone przez nas strony internetowe są wizytówką pracy nad budową marki i jej identyfikacji.
Tłumaczenia stron
Tworzymy nowe wersje językowe stron internetowych ze wsparciem tłumaczy i native speakerów.
Pozycjonowanie
Budujemy organiczny wzrost pozycji w wyszukiwarce przez optymalizację SEO i pozycjonowanie.
Aplikacje mobilne
Tworzymy aplikacje mobilne od projektów graficznych, development, testy UX i wsparcie techniczne.
Portale internetowe
Dla firm, które potrzebują więcej niż stronę internetową, budujemy unikatowe portale internetowe.
Spoty reklamowe
Przygotowujemy scenariusze do spotów reklamowych na potrzeby kampanii telewizyjnych i internetowych.
Marketing szeptany
Tworzymy buzz wokół firm naszych klientów, zwiększając zaufanie do marki w autentyczny sposób.
Billboardy
Projektujemy wieloformatowe billboardy, reklamy ambientowe i inne formy reklamy zewnętrznej.
Blogi firmowe
Tworzymy blogi dla firm różnych branż, kreując wizerunek eksperta i zwiększając ruch na stronie.
Hosting i domeny
Przetestowaliśmy wielu dostawców hostingowych, aby znaleźć najlepsze oferty dla naszych klientów.

Elementy
analizy rynku

W Nakatomi prowadzimy kompleksowe kampanie marketingowe dla firm w Polsce i za granicą. Jesteśmy agencją 360 stopni, co oznacza, że nasze działania nie mają ograniczeń. Dostosowujemy się do potrzeb klientów i chętnie podejmujemy się nowych rozwiązań.
Analiza potencjału internacjonalizacji
Określenie potencjału przedsiębiorstwa pod kątem wejścia na rynki zagraniczne. Należy dokonać analizy, czy oferowane produkty lub usługi będą konkurencyjne na danym rynku. Konieczne jest uwzględnienie mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa, sposobu dystrybucji oraz możliwości związanych z działalnością na nowym rynku (np. znajomość języka, możliwości finansowe i potencjał rozwojowy).
Analiza specyfiki rynku
Istotnym etapem jest analiza specyfiki działalności na wybranym rynku. Uwzględnić należy kursy walut, wielkość i wartość branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo, tempo rozwoju i fazę, w jakiej dany rynek się znajduje. Ważna jest również analiza wskaźników społecznych, demograficznych i ekonomicznych, a także wzorów zachowań mieszkańców. Dzięki takiej analizie możliwe jest wybranie najefektywniejszego dla przedsiębiorstwa rynku.
Prawo
Przeprowadzając analizę rynku, należy wziąć pod uwagę regulacje prawne dotyczące prowadzenia działalności w danym kraju. Istotne jest, aby zorientować się, jak wygląda tam handel międzynarodowy oraz możliwość prowadzenia biznesu przez obcokrajowców. Należy przeanalizować prawo pracy, prawo imigracyjne, prawo agencji, ograniczenia importu, i przepisy dot. odpowiedzialności dystrybutora/producenta oraz rozwiązywania sporów.
Finanse i podatki
Należy wziąć pod uwagę także formy opodatkowania w danym kraju. Szacując koszty ekspansji na nowy rynek, należy uwzględnić podatki graniczne, cła, kontyngenty, kursy walut, stopy procentowe; koszty: spedycji i transportu, certyfikatów i zezwoleń obowiązujących w danym kraju, marketingu, reklamy, nadzorowania przebiegu procesów, badań rynkowych oraz utrzymania stanowisk pracy.
Kultura i język
Nie można zapomnieć o kwestiach kulturowych i elementach takich jak sposób prowadzenia negocjacji w danym kraju, wręczania wizytówek czy też witania się. Należy pamiętać, aby dostosować sposób komunikacji do danego rynku. Nie zawsze koncepcję biznesu stosowaną na rynku krajowym łatwo jest przedstawić na rynku zagranicznym. Kraje różnią się od siebie m.in. stopniem akceptowanych żartów i gestów.
Dostęp do surowców i pracowników
Pod uwagę należy wziąć również kwestie związane z dostępem do kluczowych dla procesu produkcji surowców oraz siły roboczej. Kraje różnią się od siebie pod tym względem. W związku z tym należy zastanowić się, w jaki sposób postępować, gdy pojawią się problemy z dostępem do surowca. Taki plan zapobiegnie trudnościom związanym z realizacją podstawowych założeń biznesowych.
gray-curve-bottom
tłumaczenie stron internetowych

Tłumaczenie stron www
w 32 językach

Nasz zespół tłumaczy wykona dla Państwa tłumaczenie każdej strony internetowej w 32 językach, Nakatomi to nie tylko tłumaczenia stron w języku angielskim czy niemieckim, mamy w zespole ekspertów, którzy przetłumaczą tekst na takie języki jak mandaryński, koreański, japoński czy nawet arabski, hebrajski.

Stworzyliśmy unikatowy na skalę kraju zespół ekspertów, tłumaczy, którzy oprócz ogromnej wiedzy lingwistycznej posiadają również umiejętności pracy przy skutecznym pisaniu tekstów pod SEO na stronie internetowej. Każdy z naszych tłumaczy, native speakerów przeszedł niejedno szkolenie z zasad pisania tekstów pod SEO, znajomość ustawień i wytycznych Google pod pozycjonowanie strony internetowej, to kluczowa umiejętność dla każdego tłumacza zajmującego się zawodowo tłumaczeniem stron internetowych.

Tłumaczymy strony w dowolnej kombinacji językowej, poniżej możecie zapoznać się z kilkoma wariantami tłumaczeń jakie oferujemy, ogólna ilość kombinacji e jakich tłumaczymy to ponad 4 tyś. U nie tylko otrzymasz tłumaczenie idealnie skrojone pod SEO ale także tłumaczenia bezpośrednie na przykład z języka włoskiego na japoński lub z koreańskiego na arabski. Jako jedyna agencja w Polsce tłumaczmy bezpośrednio w każdym wariancie językowym.

circle-top
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Kampanie dla firm za granicą - Francja

Kampanie we Francji

Francuzi są dumni ze swojej kultury i języka, więc kampanie marketingowe w tym kraju powinny być prowadzone w języku francuskim i odzwierciedlać lokalną kulturę,
a także wartości i styl życia Francuzów. Warto inwestować w ciekawe, artystyczne i przemyślane treści reklamowe, które przyciągną uwagę i zachęcą do interakcji z marką.
Kampanie dla firm za granicą - Niemcy

Kampanie w Niemczech

Niemiecki rynek jest znany z pragmatyzmu i rzetelności, więc kampanie marketingowe powinny być oparte na faktach i konkretach
, unikając nadmiernego używania emocji w reklamach.
Powinny również uwzględniać ochronę danych osobowych
i respektowanie prywatności użytkowników w reklamach internetowych.

Strategia wejścia
na rynek zagraniczny

Wiele osób zastanawia się jaką strategię wejścia na rynek zagraniczny wybrać. Przy podejmowaniu decyzji powinny zostać wzięte pod uwagę czynniki takie jak posiadane zasoby finansowe, cele działalności przedsiębiorstwa czy też doświadczenie w eksporcie.

Ważna jest również znajomość rynku oraz jego podobieństw i różnic względem kraju, w którym dotychczas była prowadzona działalność. Przydatne w tym celu będzie przeprowadzenie analizy rynku z uwzględnieniem przepisów prawa, kwestii podatkowych, kulturowych, a także dostępu do surowców i kadry pracowniczej. Należy dokonać oceny atrakcyjności rynku, poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz stopnia kontroli zagranicznych działań i oszacować ryzyko z tym związane.

Ważnym krokiem jest analiza stopnia dostosowania oferowanych produktów lub usług do danego rynku docelowego. Często wejście na rynek zagraniczny wiąże się z koniecznością wprowadzenia pewnych zmian wynikających z przepisów obowiązujących w tym kraju. Należy to uwzględnić podczas wyboru rodzaju strategii wejścia na rynek zagraniczny. Przedstawiamy 6 najpopularniejszych strategii wejścia na rynek zagraniczny.

Kampanie dla firm za granicą
bt_bb_section_top_section_coverage_image
Kampanie za granicą

Eksport bezpośredni

Strategia ta polega na sprzedaży własnych produktów ostatecznym, zagranicznym nabywcom. Wejście na rynek zagraniczny w takiej formie umożliwia znaczne zwiększenie sprzedaży, jednak wymaga dużych nakładów finansowych. Dzięki eksportowi bezpośredniemu możliwe jest dokładne poznanie rynku oraz budowanie relacji z klientem. Jest to forma stosowana przez przedsiębiorstwa posiadające doświadczenie w prowadzeniu działalności na rynkach zagranicznych. Ten typ strategii związany jest z koniecznością porozumiewania się w języku obcym zarówno z klientami, jak i partnerami zagranicznymi. Eksport bezpośredni może być realizowany za pośrednictwem agenta zagranicznego, biura przedstawicielskiego firmy za granicą lub poprzez własną sieć dystrybucji. 

Kampanie za granicą

Eksport pośredni 

Polega na sprzedaży swoich produktów przy pomocy pośrednika, który zakupuje te produkty, a następnie sprzedaje za granicą. Firma może posiadać również kilku pośredników. Jest to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstw nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu działalności za granicą. Wszystkimi trudnościami związanymi z wprowadzeniem produktu na rynek zagraniczny zajmuje się pośrednik. Dzięki temu przedsiębiorstwo nie ponosi ryzyka związanego z przeprowadzaniem ekspansji na własną rękę. Eksport pośredni jest odpowiednim wyborem również dla firm, które nie dysponują odpowiednimi zasobami do wejścia na rynek zagraniczny w formie bezpośredniej. 

Kampanie za granicą

Licencjonowanie 

Licencjonowanie polega na sprzedaży zagranicznym kontrahentom wartości niematerialnych. Mogą to być prawa do korzystania (częściowego lub pełnego) z opatentowanych wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych lub posiadanego know-how. W zamian za otrzymanie licencji zagraniczny kontrahent ponosi opłatę. Strategia ta polega na zachowaniu kontroli nad licencjonowanym przedmiotem. Licencjonowanie odbywa się bez łączenia kapitałów firm. Ta strategia wejścia na rynek zagraniczny umożliwia otrzymanie stałego źródła dochodów w formie miesięcznego abonamentu w zamian za korzystanie z udostępnionych wartości niematerialnych. Jest to dobre rozwiązanie np. dla firm wytwarzających oprogramowanie.

Tłumaczenie stron internetowych - zdjecie 1

Franchising (franczyza)

Ten rodzaj wejścia na rynek zagraniczny jest zbliżony do udzielania licencji. Również nie dochodzi tu do połączenia kapitałów obu przedsiębiorstw. Różnica jest widoczna w przedmiocie umowy. Franczyza polega na przekazaniu w zamian za opłatę franczyzową praw do korzystania z marki franczyzodawcy, logo, nazwy firmy, sposobów produkcji i dystrybucji, rozwiązań z zakresu zarządzania, organizacji i marketingu. Franczyzobiorca działa na własny rachunek i we własnym imieniu. Jest on jednak zobowiązany sprzedawać produkty na określonym w umowie terenie. Ma obowiązek działać zgodnie ze wskazówkami i koncepcją franczyzodawcy. Podstawą współpracy jest umowa franczyzowa, która określa prawa i obowiązki obu stron.

Tłumaczenie stron internetowych - zdjecie 2

Filia zagraniczna

Ta forma wejścia na rynki zagraniczne generuje największe zyski. Wykorzystywana jest głównie przez duże firmy. Wynika to z faktu, że jest to najdroższy sposób ekspansji na rynki zagraniczne. Wymaga on posiadania biura przedstawicielskiego za granicą. Zaletą jest możliwość sprawnej obsługi danych rynków, a także budowanie zespołów lokalnych pracowników. Za sprawą filii zagranicznej przedsiębiorstwo posiada lepszy dostęp do zasobów lokalnych. Dzięki temu łatwiejsze jest również nawiązywanie i utrzymywanie relacji z lokalnymi partnerami biznesowymi. Strategia ta wymaga dużej samodzielności w działaniach operacyjnych. Działania marketingowe są zależne od firmy centralnej. Na to rozwiązanie decydują się często przedsiębiorstwa usługowe.

Tłumaczenie stron internetowych

Joint venture

Jest to forma wejścia na rynek zagraniczny, która zakłada stworzenie przedsiębiorstwa wraz z partnerem zagranicznym. Działalność jest oparta o lokalne prawo. Eksporter wnosi do wspólnego przedsięwzięcia swoje produkty lub usługi, a także kontakty. Partner natomiast wprowadza sieć kontaktów biznesowych, sieć sprzedaży i znajomość rynku. Partnerzy wspólnego przedsięwzięcia razem pokrywają koszty związane z inwestycjami, produkcją oraz sprzedażą. Dzielą się również zyskami i stratami. Forma ta wymaga połączenia kapitałów przedsiębiorstw. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych sposobów ekspansji na rynki zagraniczne. Jeśli produkt wytwarzany za granicą w znacznym stopniu różni się od tego produkowanego w kraju, wskazane jest posiadanie zagranicznego partnera.

tło
usa

Wprowadzenie marki na rynek amerykański

Rynek USA to wyjątkowe połączenie różnorodności i konsumpcjonizmu, co czyni go jednym z najbardziej pożądanych rynków dla firm na całym świecie. Z populacją ponad 330 milionów ludzi, szczyci się zróżnicowaną demografią, kulturą i środowiskiem ekonomicznym.
Norwegia - wprowadzenie marki

Wprowadzenie marki na rynek norweski

Norwegia – kraj rozwinięty, o wysokich dochodach i dobrze rozwiniętej infrastrukturze IT. Posiada swój własny, unikalny rynek, o którego charakterystyce dowiecie się z tego artykułu. Przedstawiamy kompletny, kompaktowy przewodnik, który przybliży Wam proces wprowadzania marki na rynek norweski.
Wprowadzenie marki na rynki zagraniczne – Niemcy

Wprowadzenie marki na rynek niemiecki

Niemcy to największa gospodarka w Europie i jedna z największych na świecie.
Nasi zachodni sąsiedzi to liderzy w wielu różnych branżach. Ogólnoświatowym szacunkiem cieszą się produkowane przez nich samochody, maszyny i mniejsze urządzenia oraz elektronika.

Nowy rynek
Nowa strona internetowa

Firmy planujące ekspansję na nowe rynki nie zawsze tworzą stronę internetową w lokalnym języku. Zamiast tego polegają na zdobytych już kontraktach, a dodatkowe starania są widziane jako niepotrzebny koszt.

Z takimi przedsiębiorstwami się spotykamy, gdy po kilku miesiącach nowych klientów nie przybywa, a oni nie wiedzą co robić. Czy każda firma powinna przetłumaczyć swoją stronę internetową? Jeśli ją ma, co dziś jest standardem, to tak – powinna. Potencjalni klienci mogą choćby przekonać się, że taka firma rzeczywiście istnieje. Tłumaczenie stron internetowych wzbudza zaufanie w odbiorcach rynku docelowego i daje długofalowe perspektywy.

W Nakatomi nie tylko tłumaczymy strony internetowe, zawsze pamiętamy też o ustawieniach SEO i sprawdzeniu aspektów kulturowych. Hasła i treści, które przekonują odbiorców z Polski, mogą nie przekładać się na potrzeby osób z Norwegii czy Francji. Nasi copywriterzy przygotują wtedy teksty odpowiednie dla lokalnej społeczności.

Tłumaczenie stron internetowych
Kampanie dla firm za granicą

Strategia
marketingowa

Działania marketingowe należy dostosować do konkretnego rynku. Przeprowadzone wcześniej analizy dotyczące rynku, konkurencji oraz produktów lub usług z danej branży umożliwiają opracowanie strategii marketingowej.

Strategia powinna zawierać m.in. informacje dotyczące wielkości rynku, działań konkurencji, grupy docelowej, kulturowej specyfiki klientów, cyklu życia sprzedaży i produktu czy też kosztów dotarcia do klienta. W strategii znajduje się rekomendacja konkretnych działań marketingowych.

W trakcie tworzenia strategii należy uwzględnić bariery marketingowe wynikające z kultury panującej na rynku docelowym. Dotyczy to zarówno samego produktu, jak i kanałów promocji. Przykładem są reklamy porównawcze, które są powszechnie stosowane w Stanach Zjednoczonych, a na innych rynkach mogą być odbierane za destrukcyjne lub obraźliwe.
Czerwone z białym lewa góra - Agencja Marketingowa Warszawa

Kto zajmuje się pozycjonowaniem?

Pozycjonowanie jest podstawowym sposobem promocji sklepów i stron internetowych. Niekiedy firmy – szczególnie małe i jednoosobowe – decydują się na samodzielne pozycjonowanie, ale warto zastanowić się nad tym, czy to w ogóle jest opłacalne. Jeśli tylko możesz przeszkolić lub zatrudnić pracownika, który w profesjonalny sposób się tym zajmie, to nie ma żadnego problemu. W ten sposób unikniesz wielu błędów, które mogłyby wpłynąć na ostateczne rezultaty. Pamiętaj także o tym, że brak wiedzy może znacznie spowolnić pozycjonowanie, a nawet istotnie ograniczyć efektywność tych działań.

Agencja SEO to wybór, na który decydują się średnie i duże firmy, bo wiedzą, że takie rozwiązanie zapewnia znacznie szybsze efekty.

kto zajmuje się pozycjonowaniem
szare z czerwonym - lewa góra - Agencja Marketingowa Warszawa
Kampanie dla firm za granicą - Włochy

Kampanie we Włoszech

We Włoszech kampanie marketingowe powinny odzwierciedlać bogatą kulturę i historię tego kraju. Warto wykorzystać elementy sztuki, architektury i kulinariów, które są istotnymi częściami włoskiej tożsamości. Włosi cenią jakość i styl, więc kampanie reklamujące produkty lub usługi powinny podkreślać ich wyjątkowość, prestiż oraz wysoką jakość wykonania.
Kampanie dla firm za granicą - Szwecja

Kampanie w Szwecji

Szwedzki rynek jest nowoczesny i ekologicznie świadomy. Kampanie marketingowe powinny skupiać się na zrównoważonym rozwoju, odpowiedzialności społecznej i ekologicznych aspektach produktów. Powinny również być inkluzywne i unikać stereotypów czy treści, które mogą być uznane za dyskryminujące.

Buzz marketing in Norway - Nakatomi Marketing Agency

Kampanie w Norwegii

Norwegia ma rozwinięty sektor technologiczny, więc kampanie marketingowe mogą wykorzystać nowoczesne technologie, takie jak wirtualna rzeczywistość czy interaktywne reklamy, aby zaangażować odbiorców i zapewnić im interaktywną przestrzeń reklamową.

Wejście na rynek
zagraniczny z Nakatomi

Wspieramy naszych klientów zarówno w działalności na rynku krajowym, jak i we wprowadzaniu marek na rynki zagraniczne. Pracę nad ekspansją na nowe rynki zaczynamy od zapoznania się z sytuacją biznesową klienta oraz poznania jego potrzeb. W oparciu o zebrane informacje oraz na podstawie przeprowadzonych analiz (m.in. rynków zagranicznych i funkcjonującego na nim prawa, odbiorców, konkurencji) przygotowujemy strategię wejścia na rynek zagraniczny.

Dzięki współpracy z nami poznasz wybrane rynki zagraniczne, potrzeby odbiorców, strategie promocyjne stosowane przez konkurencję. W oparciu o zaproponowane przez nas benchmarki zobaczysz swoją pozycję na tle konkurencji. Pomagamy także w wyborze rynków docelowych.

Kampanie dla firm za granicą
białe z czerwonym prawy dół prawy - Agencja Marketingowa Warszawa

FAQ

1. Kiedy podjąć decyzję o wejściu na rynek zagraniczny?

Wprowadzenie firmy lub produktu na rynek zagraniczny towarzyszy ryzyko. Aby je ograniczyć, decyzję o ekspansji należy podjąć, gdy firma posiada odpowiednie środki finansowe, wolne moce produkcyjne oraz dostęp do surowców.

Dobrym momentem na podjęcie decyzji o ekspansji na nowy rynek jest moment, w którym oferowany produkt lub usługa znajduje się w fazie schyłku na rynku krajowym. Wprowadzenie produktu na rynek zagraniczny przedłuża cykl jego życia.

2. Od czego zacząć wprowadzanie produktu na rynek zagraniczny?

Wprowadzanie produktu na rynek zagraniczny należy zacząć od zdefiniowania wartości (korzyści), jakich ma on dostarczać odbiorcom. Kluczowym elementem jest wybór rynku, badanie makrootoczenia i segmentacja odbiorców. Należy wziąć pod uwagę potrzeby potencjalnych klientów i regulacje prawne obowiązujące na danym rynku zagranicznym. Nie można pominąć również analizy konkurencji i produktów przez nią oferowanych. Informacje te pozwolą na stworzenie modelu biznesowego. Na tym etapie można dokonać modyfikacji produktu tak, aby był on konkurencyjny. Kolejnym etapem wprowadzania produktu na rynek zagraniczny jest stworzenie i implementacja strategii, a także organizacja zasobów.

3. Jaki rynek zagraniczny wybrać?

Wiele osób rozważa wejście na rynek zagraniczny i zastanawia się jaki rynek będzie najlepszy dla jego firmy / produktu. Nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Uzależnione jest to od wielu elementów. Przede wszystkim należy przeanalizować specyfikę danego rynku (m.in. prawo, finanse, kulturę, koszty wejścia), działania konkurencji oraz strategie wejścia wybrane przez firmy z branży. Istotna jest również ocena ryzyka, analiza eksportu na bazie kodów celnych. Podejmując decyzję o wyborze rynku, należy wziąć pod uwagę ocenę zasobów oraz posiadane przewagi konkurencyjne. W podjęciu tej decyzji może pomóc także przegląd prasy i branżowych portali.

4. Jakie są plusy wejścia na rynek zagraniczny?

Firmy decydują się na wejście na rynek zagraniczny z wielu powodów. Można tu wymienić chęć obniżenia kosztów prowadzonej działalności czy też uzyskania niższych cen surowców. Na korzyść internacjonalizacji niejednokrotnie przemawiają kwestie polityczne i wspieranie przez dane państwo określonych działań gospodarczych. Wejście na rynek zagraniczny wynika często również z braku możliwości zwiększenia sprzedaży na dotychczasowym rynku.

Czerwone z białym prawy dół - Agencja Marketingowa Warszawa

Nasz Zespół

Marketing Szeptany

Małgorzata Laskowska-Olender

Europa
Marketing Szeptany - Jade Kochmanski

Jade Kochmanski

USA i Kanada
Marketing Szeptany - Julia Moro

Julia Moro

Australia i Nowa Zelandia
Marketing Szeptany - Van Sterling

Van Sterling

Ameryka Południowa

Kampanie za granicą
Porozmawiajmy

zespół

  nakatomi

  Jesteśmy międzynarodową agencją marketingową zajmującą się kompleksowymi kampaniami B2B oraz B2C.

  Nakatomi® – We create your future.

  Accredited Agency
  clutch
  Good Firms
  Top PPC Company
  Accredited Agency
  clutch
  Good Firms
  Top PPC Company

  Nakatomi® – All rights reserved

  footer
  Agencja Marketingowa Warszawa - footer