Wprowadzenie marki na rynki zagraniczne
– Kanada

Kanada to bardzo nowoczesny kraj i jedna z największych gospodarek świata. Tutejszy rynek znany jest jako zamożny i dojrzały. Kanadyjczycy cenią jakość, która bardzo często jednoznacznie kojarzą z produktami europejskimi. Często cenią je znacznie wyżej niż te pochodzące ze Stanów Zjednoczonych.

38 milionów mieszkańców to pokaźna siła nabywcza, która stale rośnie. Dodatkowo warto wspomnieć o podpisanej w 2016 roku umowie CETA, która stwarza preferencyjne warunki dostępu do rynku Kanady dla europejskich, w tym polskich, towarów. To także państwo uważane za bramę do rynku USA, na którym obecnych jest ponad 300 mln konsumentów.

Wszystko to sprawia, że jest to kraj wyjątkowo atrakcyjny dla polskich przedsiębiorców. Poznaj charakterystykę kanadyjskiego rynku oraz klientów i rozważ ekspansję Twojej marki w tym kierunku.

Kampanie dla firm Kanada
tło

Jak wygląda
kanadyjski rynek?

Kanada jest drugim największym państwem świata. Jej terytorium zajmuje znaczną część Ameryki Północnej. To federacja 10 prowincji i 3 terytoriów. W 2021 roku zamieszkiwało ją około 38 milionów ludzi. Warto pamiętać, że jest to monarchia konstytucyjna, z Karolem III jako głową państwa. Kraj ten utrzymuje demokrację parlamentarną.

To jedno z najbogatszych państw świata. Dzięki wysokiemu dochodowi per capita jest członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz grupy krajów G7. Zgodnie z rankingiem 15 największych gospodarek według PKB, opartym o najnowsze dane pochodzące z Banku Światowego, w 2022 roku Kanada zajmowała 9. miejsce.

Pod względem rozwoju gospodarczego Kanada zaliczana jest obecnie do grona jednej z najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Jest państwem uprzemysłowionym i bardzo zaawansowanym technicznie. Tutejsza gospodarka jest bardzo zróżnicowana, choć w znacznym stopniu uzależniona od własnych bogactw naturalnych.

Wyróżnia się, spośród innych krajów wysoko rozwiniętych, rozmiarami pierwszego sektora, wraz z gospodarką leśną i przemysłem naftowym, które to dziedziny są tutaj najważniejsze. Jest jednym z kilku wysoko rozwiniętych państw, które są eksporterami energii. Kanada jest też jednym z najważniejszych na świecie producentów rolnych. Jednocześnie, jak na kraj wysokorozwinięty przystało, tak i kanadyjska gospodarka jest zdominowana przez usługi, w których zatrudnione jest około 3/4 mieszkańców.

Kanada wyróżnia się innowacyjnością i konkurencyjnością. Ma gospodarkę wolnorynkową z niewiele większą interwencją rządu niż ma to miejsce w USA, choć o wiele mniejszą niż w większości krajów europejskich. Dzięki temu jest interesująca dla zagranicznych przedsiębiorców, którzy bardzo chętnie wchodzą na tutejszy rynek.

Warto mieć także świadomość, że jest to kraj silnie zależny od powiązań handlu międzynarodowego, w szczególności handlu z USA. Traktaty o wolnym handlu z 1989 roku Canada-U.S. Free Trade Agreement (FTA) oraz z 1994 roku North American Free Trade Agreement (NAFTA: dołączył Meksyk) znacznie zwiększyły wolumen handlu i stopień integracji z USA.

Od 2001 roku, kiedy to udało jej się uniknąć recesji, osiąga najlepsze wyniki gospodarcze w grupie krajów ówczesnej G8. Od połowy lat 90. rząd federalny Kanady ogłasza nadwyżki budżetowe i regularnie spłaca zadłużenie.

Jeśli natomiast chodzi o związki ze starym kontynentem, to Polska jest najważniejszym partnerem handlowym Kanady w Europie Środkowo-Wschodniej. Tutejsza Polonia, licząca ponad 1 milion mieszkańców, aktywnie wspiera polskie firmy. Objawia się to zarówno intensywnymi kontaktami biznesowymi, jak i dużym popytem na polskie wyroby. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się nasze produkty spożywcze. Znaczna część polskiego eksportu trafia do Ontario i Quebeku, gdzie zamieszkuje najwięcej Polaków, jednak we wszystkich prowincjach można zauważyć zainteresowanie polską ofertą.

Bardzo charakterystyczną cechą tego państwa, jest fakt, że Kanada jest krajem dwujęzycznym – na poziomie federalnym obowiązują tutaj dwa języki oficjalne: angielski i francuski. Ma to olbrzymi wpływ na całą kulturę Kanady. Podobnie jak tutejsza multikulturowość i otwartość mieszkańców na inne nacje.

Specyfika rynku kanadyjskiego

1
Kanada jest podzielona na prowincje, z których każda ma swoje indywidualne regulacje prawne. Decydując się na ekspansję tutaj powinieneś podjąć decyzję, gdzie dokładnie chcesz działać. W zależności od miejsca będą Cię obowiązywać inne przepisy.

3.
6 stref czasowych istotnie wpływa na sposób prowadzenia interesów na terenie Kanady.
5.
Kanadyjskie etykiety i opakowania towarów muszą spełniać określone normy, inne niż w UE.
Wszystkie produkty żywnościowe importowane do Kanady muszą posiadać etykiety opracowane zgodnie z wymogami Kanadyjskiej Agencji Inspekcji Żywności - Canadian Food Inspection Agency (CFIA) i Ministerstwa Zdrowia Kanady (Health Canada). Warto tu wspomnieć choćby o dwujęzyczności napisów. To, jak dokładnie powinny wyglądać opakowania i etykiety jest również zależne od prowincji, w której sprzedawany będzie produkt.
7.
Koszty reklamy w Kanadzie są istotnie wyższe niż w UE. Jednak w zależności od kanału wiele czynności można wykonywać zdalnie, przy wsparciu polskich firm.
2.
Dystanse pomiędzy poszczególnymi miastami są w Kanadzie na tyle duże, że mogą stać się istotnym utrudnieniem w przypadku transportu produktów nie tylko z Polski, ale także już wewnątrz kraju. Dobrze jest to wziąć pod uwagę planując rozwój biznesu w tym kierunku.
4.
W Kanadzie obowiązują zakazy lub obostrzenia związane z importem niektórych produktów.
Tak jest np. w przypadku drobiu i wołowiny z Polski. Do eksportu z Polski do Kanady dopuszczone jest jedynie mięso wieprzowe, jednak jedynie dla zakładów zatwierdzonych przez właściwe służby weterynaryjne i wymienionych na „Liście polskich zakładów uprawnionych do eksportu produktów mięsnych na rynek Kanady”. Z kolei w przypadku alkoholu obowiązują monopole państwowe. Produkcja, dystrybucja, import i eksport wyrobów alkoholowych pozostaje tutaj w gestii władz poszczególnych prowincji/terytoriów.
6.
W Kanadzie stosunkowo trudno jest wprowadzić produkt do dużych sieci dystrybucji. Wynika to w dużej mierze z wysokich opłat półkowych oraz wymogów związanych z ciągłością dostaw.
praca w kanadzie

Perspektywy dla przedsiębiorców
chcących działać w Kanadzie

Unia Europejska, a także rządy Kanady i Polski od lat zacieśniają współpracę gospodarczą, dzięki czemu polscy przedsiębiorcy mogą rozwijać tam swoje biznesy. W tym celu podpisanych zostało wiele porozumień i umów handlowych regulujących stosunki pomiędzy państwami. Kanada jest jedynym z państw G7, które zawarło umowy handlowe ze wszystkimi pozostałymi członkami organizacji.

Współpraca gospodarcza z Kanadą

Szczególnie istotna jest umowa CETA, podpisana 30 października 2016 roku. podczas szczytu UE-Kanada, który odbył się w Brukseli. Od września 2017 roku. CETA jest tymczasowo stosowana w relacjach między Kanadą i UE (w wymiarze handlowym), w oczekiwaniu na ratyfikację umowy przez parlamenty narodowe państw UE (jak dotąd dziewięć państw). Umowa ta obejmuje praktycznie wszystkie sektory i aspekty handlu pomiędzy Unią Europejską (w tym Polską) a Kanadą. Co więcej – eliminuje 99 procent cła dla polskich eksporterów. Warto wspomnieć, że tylko w ciągu pierwszego roku po wejściu w życie postanowień CETA niemal dwukrotnie wzrosła liczba ładunków w porcie w Montrealu. Kanadyjski eksport do UE w pierwszym roku korzystania z CETA (od 2017 roku) powiększył się o 7 proc.

wspolpraca z kanadą

Kanada i Polska prowadzą także dwustronną współpracę gospodarczą. Dzięki licznym umowom pomiędzy państwami, polscy obywatele, planujący wyjazd do Kanady oraz rozwijanie tam swojego biznesu, mogą liczyć na wiele udogodnień. Do najważniejszych umów należą:

 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji podpisana w Warszawie dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 27, poz. 114);
 • Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kanady w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzona w Warszawie dnia 4 maja 1987 r. (Dz.U. z 1990r. Nr. 38, poz. 216);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady o wspieraniu mobilności młodych obywateli, sporządzona w Warszawie dnia 14 lipca 2008 r.; 1 sierpnia 2009 r. weszła w życie;
 • Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzeczpospolitą Polską a Kanadą, podpisana w Warszawie w dniu 2 kwietnia 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 133, poz. 1095).
perspektywy dla branż kanada

Perspektywy dla branż w Kanadzie

Dzięki obecności w Kanadzie dużej grupy polonijnej, Kanadyjczycy mieli już okazję poznać wiele naszych rodzimy marek i produktów. Te najwyższej jakości są przez nich lubiane i chętnie kupowane. Pozytywne skojarzenia z polskimi markami powodują, że także nowe produkty mają większą szansę zaistnieć na tutejszym rynku. Warto mieć jednak na uwadze, że olbrzymie znaczenie ma tutaj jakość. Kanadyjczycy naprawdę przywiązują do niej dużą wagą, a raz podważone zaufanie, trudno jest odbudować.

Kanada, jako państwo nowoczesne, gdzie ceni się innowacyjne rozwiązania, stale potrzebuje firm i ekspertów z branży IT. Szansę na rozwój mają tu wszelkie biznesy związane z tworzeniem i wdrażaniem aplikacji oraz systemów, a także nowych technologii. Bardzo pożądane są też rozwiązania wspierające pracę i naukę on-line czy usprawniające łańcuchy dostaw.

Duże szanse na rozwój ma branża spożywcza. Z jednej strony znacznym zainteresowaniem cieszą się tutaj produkty o przedłużonej trwałości, z drugiej zaś bardzo pożądana jest wysokiej jakości żywność ekologiczna.

Bardzo interesująco przedstawia się sytuacja dla branży beauty. Według najnowszych danych The NPD Group, kanadyjski przemysł kosmetyczny był najszybciej rozwijającą się branżą w tym kraju w pierwszej połowie 2022 roku. Sprzedaż produktów kosmetycznych wzrosła tutaj aż o 52 procent w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku. Najchętniej kupowane były kosmetyki kolorowe, co można przypisywać postępującej zmianie stylu życia Kanadyjczyków.

Kanadyjscy klienci – jacy są i co ich wyróżnia?

W 2021 roku Kanada wysunęła się na pierwsze miejsce listy państw najlepszych do życia. W rankingu przygotowywanym wspólnie przez amerykańską agencję analiz US News & World Report i Warton School na Uniwersytecie Pensylwanii, Kanada wyprzedziła nawet Skandynawię i Szwajcarię. Zawdzięcza to dobremu w oczach obywateli rynkowi pracy i publicznej edukacji oraz stabilności politycznej. Co ciekawe, nie wymieniają oni jako istotnego czynnika finansowego. Powodem może być panujący w Kanadzie swoisty luz, który powoduje, że nawet majętni Kanadyjczycy nie przywiązują zbyt dużej wagi do demonstrowania swoich zasobów.

Kanada to jedno z najbardziej zróżnicowanych kulturowo państw na świecie. Choć pozostaje głównie pod wpływem kultury angielskiej, francuskiej oraz amerykańskiej, to w 2000 roku ponad 40% mieszkańców Kanady było innego pochodzenia etnicznego niż francuskie czy brytyjskie. Mówi się, że tutejsza ludność posługuje się nawet ponad 140 językami. Oczywiście na taką sytuacją olbrzymi wpływ mają przybywający tutaj stale emigranci z Azji i Europy. Pod względem zróżnicowania etnicznego i kulturowego Kanada plasuje się daleko przed Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Sondaże niezmiennie wskazują, że społeczeństwo nadal pozostaje otwarte na emigrantów. W ankiecie przeprowadzonej we wrześniu 2020 roku przez instytut badawczy Environics we współpracy z Uniwersytetem Ottawy ponad 80 proc. Kanadyjczyków uznało, że imigranci przyczyniają się do rozwoju ekonomicznego kraju.

Mimo tak dużego zróżnicowania tutejszych mieszkańców łączy z pewnością powszechna uprzejmość i życzliwość. Objawia się ona zarówno w życiu prywatnym, jak i biznesowym. Choć mieszkańcy Kanady cenią sobie luz i bezpośredniość to nie tolerują niewłaściwych zachowań zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej.

kanadyjscy klienci

Kultura biznesu w Kanadzie

Kanadyjska kultura biznesowa to mieszanka podejścia brytyjskiego, francuskiego i amerykańskiego. Choć w pierwszym momencie może się wydawać, że będą się one wykluczać, to w Kanadzie doskonale ze sobą współgrają. Co więcej, w zależności od prowincji, biznesowy savoir vivre może się różnić. Dlatego planując ekspansję na kanadyjski rynek dowiedz się jak najwięcej o okolicy, w której zamierzasz prowadzić swój biznes.

Kanadyjczycy są formalistami, a jednocześnie potrafią wprowadzić do spotkań biznesowych swoisty luz, widoczny tutaj na każdym kroku. Równocześnie są niezwykle punktualni, a spóźnienia traktują jako poważny afront. Lepiej jest zatem zjawić się na spotkanie nawet 10 minut wcześniej. Możesz mieć pewność, że zacznie się ono o czasie i odbędzie zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

Kanada to kraj bardzo zróżnicowany kulturowo. Jest to możliwe nie tylko dzięki polityce państwa, ale przede wszystkim dużej otwartości i tolerancji mieszkańców. Tutejsze relacje biznesowe cechuje bardzo duży szacunek do inności i różnorodności. Dużą wagę przywiązuje się także do sprawiedliwości i równouprawnienia. Mieszkańcy Kanady są też znani ze swojej uprzejmości. Takiego traktowania oczekują także od usługodawców czy sprzedawców.

Mimo tak dużego zróżnicowania kulturowego, podstawowe zasady biznesowe są tutaj tożsame ze znanymi i stosowanymi w Europie. Standardowe godziny pracy to 9-17. Spotkania umawiane są najchętniej w pierwszej połowie dnia. Kanadyjczycy cenią sobie prostą i zwięzłą komunikację. Widać to nawet podczas lunchów biznesowych, które są dość formalne i krótkie. Lubią także kontakt bezpośredni, a o ile nie jest to możliwe, choćby telefoniczny. Co ważne, doceniają oddzwanianie w przypadku, kiedy nie możesz odebrać telefonu.

Mieszkańcy Kanady bardzo cenią sobie produkty europejskie. Zdecydowanie wolą je od amerykańskich odpowiedników. Stary kontynent jest tu kojarzony z wysoką jakością. Liczna polonia przyzwyczaiła zaś Kanadyjczyków do naszych rodzimych marek. To olbrzymia szansa dla wszystkich przedsiębiorców z Polski, którzy chcieliby spróbować swoich sił w Kanadzie.

Agence de marketing à Monaco

Zakładanie działalności gospodarczej w Kanadzie

Nawet jeśli nie posiadasz obywatelstwa kanadyjskiego lub statusu stałego rezydenta (landed immigrant) możesz założyć tutaj działalność gospodarczą. Nie da się jednak ukryć, że w takim przypadku Twoje możliwości będą nieco ograniczone.

Jedną z opcji jest stworzenie partnerstwa biznesowego z obywatelem Kanady (business partnership) lub rozpoczęcie prywatnej działalności gospodarczej kontrolowanej – Canadian-controlled private corporation (CCPC) – tzn. spełniającej wymogi zasiadania określonej liczby obywateli Kanady w radzie dyrektorów firmy (Board of Directors).  Liczba ta zależna jest od prowincji, w której zakładasz działalność. Zwykle jest to co najmniej 25% liczby dyrektorów wchodzących w skład zarządu, w przypadku gdy zarząd jest mniej niż czteroosobowy przynajmniej jedna osoba musi być obywatelem Kanady. Prowincje Kolumbia Brytyjska, Nowy Brunszwik, Nowa Szkocja, Quebec i Yukon nie stawiają wymogu posiadania obywatela w składzie organów spółki, stąd często bywają wybierane przez inwestorów zagranicznych, jako siedziby rejestracji spółek. Pamiętaj jednak, że taka rejestracja nie umożliwi Ci pełnowymiarowej działalności spółki w innych prowincjach lub terytoriach. Ponadto, aby zarejestrować firmę w którejś z prowincji należy dodatkowo uzyskać prowincjonalną licencję na prowadzenie działalności (extra provincial license).

Pamiętaj też, że prowadzenie działalności gospodarczej w Kanadzie nie oznacza, że automatycznie możesz tu zamieszkać. Aby móc to zrobić musisz skorzystać z kanadyjskich programów imigracyjnych.

zakładanie działalności kanada
Plan biznesowy

Ze względu na spore różnice prawne pomiędzy prowincjami najlepiej jest stworzyć dokładny biznes plan i równolegle weryfikować, jakie możliwości prawne dają określone regiony. Niezależnie od tego, którą prowincję wybierzesz, plan biznesowy będzie dla Ciebie bardzo przydatny podczas całego procesu. To pisemny dokument opisujący cele i strategie Twojego przedsiębiorstwa, jego prognozy finansowe i docelowy rynek. Pomoże Ci wyznaczyć realistyczne i terminowe cele. Co więcej, dobrze przygotowany biznes plan może być istotny dla ewentualnych inwestorów lub partnerów biznesowych.
Stworzenie planu biznesowego wymaga od Ciebie doprecyzowania Twoich celów, a także określenia możliwości Twojej firmy. Im dokładniej go sporządzisz, tym łatwiej będzie Ci go realizować. Pamiętaj, aby tworząc go, wziąć pod uwagę wszelkie uwarunkowania miejsca jego realizacji. W przypadku Kanady jest to o tyle istotne, że każda z prowincji charakteryzuje się innymi przepisami, dotyczącymi zarówno zakładania, jak i prowadzenia firmy.
Formy działalności gospodarczej w Kanadzie

Czas trwania, opłaty i czynności związane z rejestracją działalności gospodarczej w Kanadzie są zależne od tego, jakiego rodzaju rejestrację chcesz przeprowadzić. Do wyboru masz dwie opcje:
• rejestracja federalna - pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium całej Kanady bez ograniczeń;
• rejestracja prowincjonalna - pozwala na prowadzenie działalności wyłącznie na terytorium danej prowincji. Pamiętaj, że jeśli planujesz rozszerzać działalność na kolejne prowincje będziesz musiał w każdej z osobna zarejestrować działalność.

Poza tym musisz także zdecydować, jaką strukturę będzie miała Twoja działalność, a co za tym idzie jaką formę działalności gospodarczej wybierzesz:
• przedsiębiorca/własna działalność - sole proprietorship,
• spółka partnerska - partnership,
• spółka komercyjna – corporation,
• spółdzielnia - cooperative.

Jakie formalności są niezbędne do rozpoczęcia działalności w Kanadzie?

Formalności, jakie czekają Cię przy zakładaniu działalności gospodarczej w Kanadzie są zależne od tego, czy decydujesz się na szczebel federalny czy prowincjonalny. Jeśli zdecydujesz się na pierwszą opcję, cała procedura zajmuje zwykle jeden dzień roboczy w przypadku rejestracji online lub do pięciu dni roboczych jeśli wybierzesz rejestrację tradycyjną. Pamiętaj, że terminy te nie uwzględniają dodatkowej rejestracji w organach skarbowych czy uzyskiwania pozwoleń. Szczegółowe informacje na temat procedury rejestracji spółki znajdziesz na stronie kanadyjskiego Federalnego Urzędu Rejestracji https://ised-isde.canada.ca/site/corporations-canada/en

Formalności przy rozpoczęciu działalności w Kanadzie krok po kroku:

1. Wybór struktury firmy

– ma wpływ na sposób zarządzania i prowadzenie działalności. Może wiązać się z wniesieniem określonego kapitału, uzyskaniem odpowiednich pozwoleń lub certyfikatów.
rozpoczęcie działaności w kanadzie

2. Wybór lokalizacji

– wybór odpowiedniej lokalizacji może mieć kluczowe znaczenie podczas zakładania działalności w Kanadzie. Adres jest często konieczny przy rejestracji, do uzyskania licencji i zezwoleń. Idealna lokalizacja będzie zależeć od potrzeb biznesowych Twojej firmy, restrykcji związanych ze strefami zagospodarowania przestrzennego oraz od tego, gdzie znajdują się klienci i konkurencja.
wybór lokalizacji kanada

3. Wybór nazwy

– nazwa przedsiębiorstwa jest istotna dla biznesowej tożsamości Twojej działalności. Wybierz nazwę, która odpowiada Twoim potrzebom i wizji firmy, jaką chcesz zaprezentować. Nazwa nowej firmy w Kanadzie musi być zarejestrowana, o ile różni się od prawnego imienia i nazwiska właściciela firmy.
wybór nazwy firmy w kanadzie

4. Rejestracja nazwy firmy

– rejestracja nowej firmy w Kanadzie jest stosunkowo prosta, a jej koszt zależny jest m.in. od miejsca jej prowadzenia. Można wybrać rejestrację na szczeblu federalnym lub prowincjonalnym. Każda z tych opcji wiąże się z określonymi korzyściami i niedogodnościami, które warto przeanalizować przed jej założeniem.
rejestracja firmy w kanadzie

5. Rejestracja firmy

– kiedy masz już nazwę wystarczy, że wypełnisz odpowiedni wniosek o rejestrację firmy. W Kanadzie możesz to zrobić także on-line, co znacznie ułatwia i przyspiesza całą procedurę.
rejestracja firmy kanada

6. Uzyskanie licencji i pozwoleń

– Canada Business Permits and Licenses Search to wyszukiwarka zezwoleń i licencji w Kanadzie. Pozwala ona wyszukać licencje i przepisy, które mogą dotyczyć Twojego przedsiębiorstwa. Pamiętaj że firma może potrzebować licencji i zezwoleń od rządu na szczeblu federalnym, prowincjonalnym i lokalnym.
Tu warto wspomnieć o dwóch certyfikatach, które w Kanadzie są szczególnie istotne – UL oraz CSA. Spełnienie tutejszych norm bezpieczeństwa, dotyczących urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz ich podzespołów i jest potwierdzane certyfikatem UL, przyznawany przez niezależną amerykańską organizację, zajmującą się wykonywaniem testów bezpieczeństwa i zgodności z normami produktowymi lub CSA – jego kanadyjski odpowiednik. Dotyczą one także samoprzylepnych etykiet, czy tabliczek znamionowych. Certyfikat UL i CSA potwierdza, że produkty mają wysoką jakość i są zgodne z obowiązującymi w Kanadzie normami. Dodatkowo, tak oznaczone urządzenia, stają się także bardziej cenione przez kupujących i uznawane za bardziej prestiżowe.
uzyskanie licencji i pozwoleń w kanadzie

7. Rejestracja numeru biznesowego

– numer biznesowy (Business Number) jest niezbędny jeśli planujesz zatrudnianie pracowników lub zamierzasz importować i/lub eksportować produkty lub usługi. To indywidualny numer, służący do porozumiewania się z rządem federalnym w sprawach dotyczących podatków, listy płac, importu/eksportu i innych rodzajów działalności.
Jeśli planujesz zatrudniać w Kanadzie pracowników, warto skorzystać z usług agencji pracy, które wyszukają na miejscu najlepszych kandydatów. Takie działania prowadzi m.in. agencja Nexus Staffing https://www.nexusstaffing.com/, działająca na terenie całej Kanady. Dzięki jej wsparciu będziesz mieć dostęp do pracowników zainteresowanych zarówno praca tymczasową czy projektową, jak i stałym zatrudnieniem. Eksperci pomogą Ci także we wszelkich kwestiach formalnych związanych z procesem zatrudnienia w kanadyjskiej firmie.
rejestracja numeru kanada

8. Rejestracja konta danego podmiotu w organie skarbowym

– jest to niezbędne jeśli Twoja działalność jest zobowiązana do rozliczania podatku dochodowego, podatku GST / HST (odpowiednika polskiego podatku VAT), płac oraz operacji importowo-eksportowych).
rejestracja konta kanada
-gray-curve-top
system podatkowy w kanadzie

System podatkowy
w Kanadzie

Kanada podpisała umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu z ponad 90 krajami, dzięki czemu prowadzenie tutaj działalności może być naprawdę opłacalne. Co więcej, przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na założenie firmy w Kanadzie mogą zredukować podatek dochodowy od osób prawnych do 5%, a w niektórych prowincjach nawet do 0%. Aby skorzystać z takich ulg podatkowych, wymagane jest, aby firma posiadała udziałowca w Kanadzie, który jest nierezydentem, a działalność spółki musi być prowadzona poza obszarem Kanady.

Decydując się na poszerzenie działalności na rynek kanadyjski warto bardzo dokładnie sprawdzić, jakie rodzaje podatku będą Cię dotyczyć. Generalnie w Kanadzie obowiązuje 5% podatek od towarów i usług (GST), który ma zastosowanie w przypadku większości transakcji sprzedaży. W niektórych prowincjach pobierany jest dodatkowy prowincjonalny podatek od sprzedaży (PST) lub zharmonizowany podatek od sprzedaży (HST), który obejmuje GST. Co ważne, stawka podatku prowincjonalnego jest zależna od miejsca, w którym nastąpiła sprzedaż.

Od tych reguł bywają oczywiście wyjątki. Są towary, na które stawka podatku GTS wynosi 0% oraz takie, które zwolnione są z podatku w ogóle. Różnica wydaje się nieznaczna, ale staje się istotna podczas wystawiania faktur.

W przypadku pozycji o zerowej stawce podatkowej należy naliczyć GST (lub HST) w wysokości 0%. W przypadku produktów zwolnionych z podatku nie jest wyświetlana linia podatku

Jeśli ustalisz, że masz obowiązek naliczania podatku od sprzedaży w jednym lub kilku regionach kanadyjskich, powinieneś skontaktować się z urzędami skarbowymi w każdym z nich i w każdym oddzielnie dokonać rejestracji. Proces ten różni się w zależności od lokalizacji firmy i miejsca sprzedaży oraz poszczególnych wymogów administracyjnych.

Czerwone z białym lewa góra - Agencja Marketingowa Warszawa

Marketing na rynku
kanadyjskim

Marketing internetowy odgrywa w Kanadzie równie istotną rolę co w Polsce czy Stanach Zjednoczonych. Najpopularniejszą wyszukiwarką jest tutaj także Google, użytkowana przez ponad połowę internautów. To nieco ułatwi Twoje działania.

Musisz jednak pamiętać, że tutejszy rynek zasadniczo wyróżnia dwujęzyczność. W zależności od tego, do mieszkańców którego regionu kierujesz swoją ofertę, powinieneś dopasować do niej język komunikacji. Optymalnie zaś jest tworzyć przekazy zarówno w języku angielskim, jak i francuskim. Miej również na uwadze fakt, że używane tutaj języki nie są tożsame z ich europejskimi odpowiednikami. Bardzo istotny jest kontekst kulturowy.

Trudności związane z komunikacja na rynku kanadyjskim możesz rozwiązać zatrudniając do tego specjalistów Nakatomi. Co ważne – choć nasza firma mieści się w Polsce, dzięki wielu zagranicznym ekspertom i oddziałom doskonale radzimy sobie z obsługą działań na całym świecie.

marketing na rynku kanadyjskim
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Porozmawiajmy

zespół

  nakatomi

  Jesteśmy międzynarodową agencją marketingową zajmującą się kompleksowymi kampaniami B2B oraz B2C.

  Nakatomi® – We create your future.

  Accredited Agency
  clutch
  Good Firms
  Top PPC Company
  Accredited Agency
  clutch
  Good Firms
  Top PPC Company

  Nakatomi® – All rights reserved

  footer
  Agencja Marketingowa Warszawa - footer